Trang hiện tại : Trang chủ Ban quản lý HỘI NGHỊ HỘI VIÊN CHUẨN BỊ LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM NĂM 2019

HỘI NGHỊ HỘI VIÊN CHUẨN BỊ LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM NĂM 2019

                                       ( Một số hình ảnh tại hội nghị )


          
          
          

          

          

                         (ảnh Nguyễn Hữu Trí và Ngọc Xuân )
                                                                                                    TRỊNH VĂN THÁI