Trang hiện tại : Trang chủ Ban quản lý CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT CHUẨN BỊ LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ THUẬT CHUẨN BỊ LỄ HỘI DINH THẦY THÍM NĂM 2019

                                   ( Một số hình ảnh  tại buổi duyệt chương trình )

                    

                    

                    

                    

                    

                    


                                                  TRỊNH VĂN THÁI