Trang hiện tại : Trang chủ Ban quản lý CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM NĂM 2019

CHƯƠNG TRÌNH LỄ HỘI VĂN HÓA DU LỊCH DINH THẦY THÍM NĂM 2019

 ( CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ ) 

Ngày 12/10/2019 nhằm ngày 14/9 âm lịch:
 Sáng: Tại Dinh Thầy Thím

 • 5 giờ 00: Lễ nghinh thần, rước sắc phong và bằng công nhận di tích.
 • 11 giờ 00: Lễ nhập điện an vị.
   Chiều:
 • 14 giờ 00: Tại Dinh Thầy Thím: Hội thi kéo co.
 • 16 giờ 30: Tại Dinh Thầy Thím: Biểu diễn Lân – Sư – Rồng phục vụ du khách chào mừng lễ hội.
  Tối: Tại Dinh Thầy Thím:
 • 17 giờ 30: Tiếp đón đại biểu
 • 19 giờ 30: Khai mạc Lễ hội

Ngày 13/10/2019 nhằm ngày 15/9 âm lịch:
    Sáng: 08 giờ 20:  Hội thi làm bánh Tại Dinh Thầy Thím

 • 10 giờ 00: – Cúng Ngọ chay Tại Dinh Thầy Thím
  Chiều: 14 giờ 00: Khai mạc các hoạt động bãi biển tại Ngảnh Tam Tân:
 • Thi khiêng thúng ra khơi
 • Hội thi gánh cá
 • Hội thi đan lưới
  14 giờ 30: – Thí thực phát lộc Tại Dinh Thầy Thím
  17 giờ: – Biểu diễn Lân – Sư- Rồng
   Tối : 19 giờ 00: – Chương trình ca múa nhạc, tạp kỹ: Tại sân khấu lễ hội.
 •  
 • Ngày 14/10/2019 nhằm ngày 16/9 âm lịch:
 •  Sáng: 4 giờ: – Lễ thỉnh sanh Tại Dinh Thầy Thím
  8 giờ: – Giỗ tiền hiền và cúng binh gia Tại Dinh Thầy Thím
  9 giờ: – Nghi thức chánh lễ Tại Dinh Thầy Thím
  Chiều: 16 giờ: – Tổng kết lễ hội
  17 giờ: – Giải hội – hoàn mãn
 • (Nguồn: Trích Kế hoạch số 108/KH-BTC, ngày 13/9/2019 của BTC  Lễ hội Văn hóa Dinh Thầy Thím)

Trịnh Văn Thái